รายงานวิจัย

เผยเเพร่เมื่อ 607 เข้าชม
1 การพัฒนารูปแบบผ้าย้อมครามสำหรับคนรุ่นใหม่
2 โครงการการสืบสานภูมิปัญญาครามสู่ลูกหลาน
3 รายงานวิจัยครามและผลิตภัณฑ์คราม
4 การพัฒนาเทคนิคการทอผ้าและการแปรรูปที่เหมาะสมของ ผลิตภัณฑ์ผ้าครามในกลุ่มจังหวัดสนุก ปี 2551
5 การสัมมนาเทคนิคการเตรียมสีครามและการย้อมสีครามธรรมชาติ
6 โครงการศึกษาและพัฒนาสีย้อมจากคราม ปี 2550
7 การพัฒนาชุดความรู้ของภูมิปัญญาชาวไทญ้อด้านสิ่งทอ ปี 2545
8 การผลิตสีครามจากต้นคราม ปี 2543
9 การเตรียมสีครามจากครามผงธรรมชาติ ปี 2544