ภูมิปัญญาไทญ้อ ด้านสิ่งทอ

1.การเตรียมเส้นด้าย  Download-Computer-512
2.การมัดหมี่  Download-Computer-512
3.การย้อมสีคราม  Download-Computer-512
4.การค้นหูกและการทอ  Download-Computer-512
หมายเหตุ ไฟล์บีดอัด ดาวน์โหลดแล้วแตกไฟล์ด้วยโปรแกรม winzip หรือ winrar