กิจกรรมออกแบบสีโดยใช้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติรอบๆตัว

กิจกรรมออกแบบสีโดยใช้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติรอบๆตัว จัดโดยศูนย์คราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครให้แก่ตัวแทนกลุ่มทอผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติในเขตพื้นที่สกลนคร ได้พบเจอแม่ๆครูภูมิปัญญาพื้นบ้านหลายท่านที่เคารพรัก แทบทุกคนหน้าตาสดใสสมบูรณ์กว่าเดิม หลายคนมีสมาชิกในกลุ่มเพิ่มขึ้น การผลิต การย้อม การทอทำแทบไม่ทัน ชักชวนลูกหลานคนรุ่นใหม่มาช่วยสานต่อ อาชีพการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติของชาวสกลนครมีอนาคตไกล มีความหวังความฝัน แต่ละคนตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาพัฒนาฝีมือและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพและแบรนด์ของพวกเราทุกคน ‘ ผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติจังหวัดสกลนคร ‘