กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติให้ตรงต่อความต้องการของตลาดสากล”

วันที่ 26- 28 มีนาคม 2562 ศูนย์ครามได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติให้ตรงต่อความต้องการของตลาดสากล” ให้กับกลุ่ม ผู้ผลิตและผู้ประกอบการผ้าครามจังหวัดสกลนคร ซึ่งมีผู้เข้าร่วม 49 ราย จาก 32 กลุ่ม วิทยากรได้รับเกียรติจาก คุณเจษฎา กัลยาบาล ตำแหน่ง นักออกแบบ อาจารย์อำนาจ สุนาพรม ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คุณเกียรติภูมิ นานาวันและคุณรุ่งทิพย์ หาชื่น ผู้ช่วยวิทยากร เพื่อร่วมออกแบบและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าครามและสีธรรมชาติให้ตรงต่อความต้องการของตลาด อาทิเช่น key cover กระเป๋า tote Bags และผ้ากันเปื้อน เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ผู้เข้าร่วมอบรม และสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มลูกค้า